Medarbejder Udviklings Samtalen (MUS’en) er det årlige tidspunkt for at evaluere sin karriere. Og et meget naturligt spørgsmål at stille sig er, hvor tilfreds er du på en 10-skala? Nedenfor er opstillet 5 punkter til inspiration til din forberedelse og gennemførelse af din MUS:

Forberedelses skema. Der er i mange virksomheder gået inflation i skemaer. Falder det ikke naturligt at svare på spørgsmål, om det der optager halvdelen af din vågne tilværelse, så er det nok fordi, at det er et ligegyldigt spørgsmål. Et godt forberedelses skema skal hjælpe med at afklare, og ikke forvirre. Og derfor er en A4 side med et par væsentlige overskrifter som regel det allerbedste format.

Målsætning. Vil du leve et ambitiøst liv, arbejdsmæssigt såvel som privat, så må du opstille nogle mål. Et mål styrer kompasnålen, og uanset om der er ting, du ønsker at ændre eller fastholde i det liv, er det vigtigt at du holder fokus.

Indsats. Det er de indsatser vi investere, der afgør om vi når målene. Skal din chef kunne coache dig og vurdere, om du har udviklet dig. (og om det er dig, der skal have lønforhøjelse), er det vigtigt, at I er blevet enige om, hvilke udfordringer du skal arbejde med det kommende år. Hvad skal jeg blive bedre til, og hvordan skal det komme til udtryk. Skal du kunne fastholde fokus, så hellere 3 gode og konkrete punkter, end en stor liste.

Back up. Alle har brug for støtte. Og her handler det om at være ærlig. Den dummeste at snyde er som bekendt én selv. Hvad skal din arbejdsgiver bidrage med for at du kan nå din målsætning? Er der ikke ressourcer eller enighed her, så må der tilsvarende skrues ned for forventningerne.

Evaluering. Hvordan skal din indsats vurderes over det næste år. En ting er, at man er enige i målsætninger, men er man også enige i evalueringskriterier. I det øjeblik at ting gøres målbare, har man også automatisk en fælles referenceramme.