Et CV omhandler din karrieres historik. Det kan lyde grotesk, at man kvalificeres til samtale ud fra ’hvor man kommer fra’ frem for ’hvor man er på vej hen’, men det er nu engang de betingelser, det traditionelle jobmarked arbejder under.

Dit CV skal give et klart billede af dine forudsætninger for at søge jobbet - både hvad angår kompetencer og personlige forhold. Der er mange måder et CV kan skrives på, men tænk altid på at dit CV ofte skal læses sammen med en masse andre. Derfor kan det være en god idé at tænke i grafiks layout, ’high lighte’ et par ting og starte med et 3-4 linjers summery.

Et CV kan være kronologisk eller funktionsopdelt opbygget. Vigtigst er, at det er overskueligt, og læseren hurtigt kan danne sig et overblik over dine væsentligste data. Det er altid en fornøjelse at læse et velprioriteret CV på max to A4 sider, hvor ansøgeren har skåret ind til essensen med det samme.

Du bør tilpasse dit CV imod det job, du søger, således at du specielt uddyber de kompetencer, der har størst betydning for netop det pågældende job og virksomhed. Undgå opremsninger af titler og årstal. Beskriv i stikordsform hvilket ansvar og arbejdsopgaver du har haft, og især hvilke resultater du har skabt.


   • Navn, adresse, telefon nr., alder, familieforhold  • Titel, virksomhed, måned/år, ansvar, opgaver, resultater.

  • Niveau i tale og skrift

  • Hvis relevant

  • Bijob, foreninger