www.jeudan.dk
Ordenlighed forpligter i alt hvad Jeudan laver - Fra medarbejdere til kunder og samarbejdspartnere

Jeudan er en af Danmarks største børsnoterede ejendoms-virksomheder. Koncernen investerer i og driver kontor- og retailejendomme i Storkøbenhavn. Koncernen tilbyder desuden et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser.

Jeudan er en innovativ virksomhed. At være innovativ kræver villighed og åbenhed til forandring. Endvidere stilles der en række krav til adfærden hos de medarbejdere, der færdes i og omkring Jeudans kunders lejemål. Jeudan har i konsekvens heraf udbygget personaleområdet, der gennemfører uddannelse af medarbejdere og træner og styrker lederne i ledelsesmæssige aspekter, mens alle trænes i adfærd, kommunikation, salg, m.m. Et arbejde der løbende pågår på alle niveauer. Alle nye medarbejdere i Jeudan modtager i løbet af deres første måned undervisning, hvor de bliver introduceret til Jeudan med vægten lagt på værdigrundlaget og påvirkningen heraf i deres dagligdag.

Niveauet af faglig dygtighed, anciennitet kombineret med den løbende interne træning og medarbejderpleje skal medvirke til, at medarbejderne deltager i udviklingen af Jeudan såvel som ejendomsbranchen. Når Jeudan har valgt at anvende så mange ressourcer på personalet skyldes det, at medarbejderne betragtes som et vigtigt internt aktiv. Og for at medarbejderne er i stand til at yde service og kvalitet overfor vores kunderne, kræver det først og fremmest, at alle kender mål, retning og metode.

Lyder det som din næste arbejdsplads, så send os din karriereprofil.

 
ALDERSFORDELING
KØNSFORDELING
KOMPETENCER
som uopfordret ansøgning