www.gs1.dk
GS1 - The Global Language of business
GS1 hjælper virksomheder med at effektivisere deres forsyningskæde, nationalt og på tværs af landegrænser og brancher. Vi gør det ved at levere et fælles sprog, som handelspartnere kan bruge, når de skal identificere, lokalisere og transportere produkter og udveksle information om dem. Sproget er GS1 Standarderne som sikrer globalt unik produktidentifikation, automatiseret datafangst (stregkoder/RFID) og datadeling.

Udover at skabe gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden, understøtter GS1 Standarderne også bl.a. bedre sporbarhed, høj datakvalitet og nemmere lagerstyring.

GS1 Denmark er en af de 110 nationale medlemsorganisationer, der tilsammen udgør not for profit-organisationen GS1 Global, der har NGO-status hos FN. Sammen har medlemsorganisationerne i over 30 år serviceret mere end 1,5 million virksomheder fra over 20 brancher i 155 lande. Ca. 7.000 virksomheder, store som små, er medlem af GS1 Denmark.

Fordi vi er en medlemsorganisation er vores udvikling drevet af medlemmernes behov. Derfor er det afgørende, at vi tiltrækker nye kolleger, der forstår medlemsvirksomhedernes hverdag og udviklingsmæssige udfordringer.
 
som uopfordret ansøgning