www.execon.dk
KAN DU SKABE VÆRDI FOR VORES KUNDER, KAN VI SKABE VÆRDI FOR DIG
Execon er en virksomhed, som rådgiver vore kunder i at skabe synergi mellem forretningsudvikling og indkøb. Din opgave er at sikre, at kundernes IT-indkøb spiller sammen med deres forretningsudvikling, understøtter forretningsmålene og dermed skaber værdi for deres forretning.

Som chefkonsulent er du kundens primære kontakt og sparringspartner gennem hele et indkøbsprojekts levetid. Det indebærer, at du og dine kolleger tilsammen dækker hele spektret fra jura og økonomi til strategi, en vis teknisk indsigt og projektledelse. Samtidig har du ansvar for at pleje og udvikle det tillidsforhold, som gør, at salg genererer mersalg – og kunden forbliver kunde. Den store kundetilfredshed vi oplever, tilskrives bl.a. at personlige egenskaber hos konsulenterne som samarbejdsevne, empati og evnen til at omsætte forståelse til handling bringes i spil i løsningen af alle kundeopgaver, store som små.

Som person ser du hellere muligheder end umuligheder, du vil se resultater, og du ved, de bliver bedst gennem et åbent teamwork. Execon er en ambitiøs, partnerdrevet virksomhed i vækst. Vi er store nok til at håndtere store kunder på både det private og offentlige marked. Men ikke for stor til at give dig indflydelse på både dit job, din arbejdsplads – og dine resultater.

Læs mere om Execon på www.execon.dk eller kontakt Adm. Direktør Henrik Dornonville de La Cour.

 
ALDERSFORDELING
KØNSFORDELING
KOMPETENCER
som uopfordret ansøgning